Testimonials & Feeds

Interview Benny STEVENINCK
Benny STEVENINCK
Interview Hugo Batenburg & Mark Gilbert
Hugo Batenburg & Mark Gilbert
Interview De Smeyter - Restiaen
De Smeyter - Restiaen
Interview Nikolaas and PEC
Nikolaas and PEC

SAM FERRARA - CANADA
“Ik woon in het oosten van Toronto Ontario in Canada. Bij deze zou ik u willen bedanken voor het creeren van het product Wonder Pigeon. Ik denk dat het baanbrekend is in onze sport. Ik heb het product tijdens het jonge duiven seizoen gebruikt en daardoor heb ik geen enkele wedvlucht gemist. Dit hielp mij ook bij het winnen van de gecombineerde gemiddelde snelheid van de oude en jonge duiven in de federatie, iets dat door niemand de laatste jaren is volbracht in verband met de jonge duiven ziekte waardoor de vluchten niet voltooid konden worden. Dank u“
“I live in east of Toronto Ontario Canada . I would like to thank you for creating the wonder pigeon product . I think it’s breaking edge of our sport. I used the product during the young bird season and it allowed me to not miss a single race. This also helped me in winning Combined old and young Average speed in the federation something that has not been accomplished by anyone in a few years due to all the young bird sickness and flyers not being able to finish all the races.  Thank you”

PASCAL ARIEN - BELGIUM
“Wonder Pigeon heeft mij mijn eerste jaar zonder de jonge duiven ziekte opgeleverd (en ik had 300 jongen). In het verleden controleerde ik mijn duiven elke avond in het donker om te zien of zij niet over hadden gegeven, deze dagen zijn nu voorbij… Wonder Pigeon heeft mijn leven als duivencoach drastisch vereenvoudigd, ik kan me nu concentreren op de topconditie en hoef mij geen zorgen te maken over de „gezondheid“. Ik geef Wonder Pigeon dagelijks 2-3 ml, indien nodig tot 5ml. Ik geloof nog steeds dat dit het beste product is dat ooit is gemaakt“
‘WP gave me my first year ever without young birds disease (and I had 300 youngsters), in the past I checked my pigeons every evening in the dark to see if they didn’t throw up, these days are gone…
WP simplified my life as a pigeon coach dramatically, I can focus on top condition and no worries about “Health’’. I give WP daily, 2-3 ml, if needed up to 5, I still believe it is the best product ever made!”

SEBASTIEN CASAERT - BELGIUM
Wonder Pigeon maakt als sinds  2016 deel uit van mijn duivenhok en ben erg blij met de resultaten die met Wonder Pigeon behaald zijn. Het product wordt regelmatig bij de gehele kolonie gebruikt: in de kweekperiode, in het vliegseizoen en bij de jonge duiven 2ml per liter water. In het geval van optreden van de eerste symptomen van adeno-coli wordt de dosering verdubbeld en daarna is alles snel weer in orde. De gehele kolonie verkeert in een uitstekende gezondheid en de resultaten zijn uitstekend!!!
Wonder Pigeon fait partie du quotidien de mon pigeonnier depuis 2016 et je suis vraiment enchanté des résultats obtenus avec Wonder Pigeon.
Le produit est utilisé régulièrement dans toute la colonie : chez les reproducteurs, en saison sportive chez les voyageurs et chez les pigeonneaux à raison de 2ml par litre d’eau.  Le dosage est doublé en cas d’apparition de premiers symptômes d’adeno-coli et tout devient rapidement en ordre.....Toute la colonie est en excellente santé et les résultats sont excellents, que du bonheur !!!!

RUDY DE SAER - BELGIUM
“Vorige week bezocht ik Piet in zijn duivenpraktijk” We hebben gesproken over Wonder Pigeon en ik vertelde hem dat ik nog steeds zeer tevreden ben en zal het product verder gebruiken en de ondersteuning hiervan in de toekomst voortzetten. Voor het eerst gebruik ik het nu ook tijdens de kweekperiode. De uitwerpselen rond de nesten zijn perfect en de jongen groeien erg goed“
Last week I visited Piet in his pigeon practice.
We talked about Wonderpigeon and I told him that I am still very satisfied and will continue the use and the support of the product in the future.
For the first time I am actually using it in breeding now. The droppings around the nests are perfect and the youngsters are growing very well.

JOOST DE SMEYTER - BELGIUM
“De start van het seizoen was goed tot nu toe. Mijn kweekduiven krijgen bijna elke dag Wonder Pigeon. De vliegduiven krijgen het in het begin van het vliegseizoen minstens 3 keer per week. Zoals u weet vlieg ik niet met de jonge duiven maar Wonder Pigeon is zeer goed voor hen. Ik geef dit elke twee dagen en tot nu toe kenden wij geen jonge duiven ziekte. Ik kan Wonder Pigeon aan alle duivenliefhebbers aanbevelen, omdat het heel goed voor de duiven is “
The start of the season was good up till now.
My breeders are getting WP nearly every day.
The racers are getting in the beginning of the racing saeson at least 3 times a week. As you know i am not a youngster player, but WP is doing very well for them, the get it every two days. Up till now, we hadn’t the young birds desease. I will recommend WP to all fanciers, because it’s doing very well for the birds.
 
BENNY STEVENINCK - BELGIUM
“Ik gebruik Wonder Pigeon als volgt:
Kweekperiode: elke dag 2ml/liter
Dit veroorzaakt:
• Geen enkel nest met slechte of natte uitwerpselen
• Voorspoedige 2e leg (na jongen van omstreeks 10 dagen oud)
• Gelijk opkomende jongen
Ruiperiode: elke twee dagen 2ml/liter
Dit veroorzaakt het onderhouden van een goede periodieke gezondheid in deze moeilijke periode.
Vliegperiode: bij thuiskomst 4ml/liter gedurende 2 dagen.
De laatste twee dagen voor de inkorving 4ml/liter
Dit veroorzaakt:
• Snel herstel na de vlucht
• Geen groene uitwerpselen
• Optimale darmfunctie bij het inkorven
• Extra energie voor de vlucht
Jonge duiven: normaal gesproken om de twee dagen 2ml/liter
Bij uitbraak jonge duiven ziekte 4ml/liter
Algemeen: 4ml/liter voor 3 dagen na gebruik van medicijnen.“
I use Wonder Pigeon like this.
Breeding: every day 2 ml/litre.
This gives
• No nest with bad/wet droppings
• Smooth 2de  leg. (after the boy 10 days old)
• Equal emerging boy       

Moulting period: every two days 2 ml/l       
This gives-periodic maintenance healthy during this difficult period.

Racing team: when coming home 4 ml/l per liter for 2 days.
The last two days before basketing 4 ml/l
This gives
• Fast recovery after the flight
• No green droppings
• Optimal intestinal function in basketing
• Additional energy for the flight

Young pigeons: normal every two days 2 ml/l.
At the young bird sickness 4 ml/l
General: 4 ml/l after using medication for 3 days.

HUGO BATENBURG - NETHERLANDS
“Ik gebruik Wonder Pigeon het gehele jaar, 4 dagen per week 2ml/liter bij alle duiven die ik heb. (jongen,kwekers,vliegers, en stamduiven). In het vliegseizoen de laatste 2 dagen voor de inkorving 5ml/liter. Als ik Adeno/Colie bij de jonge duiven zie geef ik 5ml/liter. Ik ben er 100% zeker van dat Wonder Pigeon heel goed is voor de algemene gezondheid en conditie van de duiven. Tevens geeft het meer energie tijdens de wedvluchten en de pluimen zijn erg zacht. Elk jaar kan ik 6 ronden jonge duiven van mijn kwekers fokken zonder problemen.“
I use WP the whole year, 4 days a week. 2 ml/liter Youngsters, breeders, racers, stock birds (all the pigeons that I have). In the race season the last 2 days before basketing 5 ml/liter. When I see Adeno/colie by the youngsters I give 5 ml/liter. I am 100% sure that WP is very good for general health and codition of the pigeons. It also give more energy during the race. The feathers are very soft. I can bred 6 rounds of youngsters from my breeders every year without no problems.

MARK GILBERT - UK
De duiven komen goed naar huis en de conditie van hen is uitstekend, Ik ben zo onder de indruk van Wonder Pigeon! Vanwege het aantal duiven dat ik heb, vind ik het veel gemakkelijker om Wonder Pigeon over het voer te verstrekken. De hoeveelheid die ik geef is 150g/150ml op 20 kg voer. Ik geef nu geen andere olien meer, het einige andere product dat ik toevoeg is Brockamp Energie Poeder de laatste 5 voederbeurten voor de wedvlucht en bij thuiskomst verstrek ik nog Brockkamps Probac en proteine poeder. Heb nog steeds de jonge duiven ziekte niet gekregen en de kwaliteit van de pluimen en uitwerpselen zijn perfect sinds ik Wonder Pigeon aan mijn duiven heb gegeven. Ik heb mensen in mijn vereniging overtuigd om Wonder Pigeon te gebruiken en zij zijn allen dezelfde mening toegedaan.
The birds are coming well and the condition of them is excellent,  I am so impressed with W/P!
 Because of the amount of birds I have, I find it much easier to feed WP on the corn. The amount I give is 150g/150ml on 20 kilo of corn. I do not give any other oils now, the only other things I add is Brockamp engery powder the last 5 feeds before the race and on their return Brockamps probac 000 and protein powder.
Still not seen young bird sickness and the feather quality and droppings have been prefect ever since I have been giving W/P to my birds. I have convinced people  in my club to use and they feel the same about W/P

JAVIER PERAL – WINKIE Breeding Station - SPAIN
Wonder Pigeon brengt hogere percentages bij de vruchtbaarheid van de kweekduiven. De duiven worden gezonder, sterker en beter ontwikkeld geboren. Het is een product dat, samen met een gezond en kwalitatief voeder, het mogelijk maakt om de gehele kweekperiode vrij van problemen te zijn met een hoge maat van gezondheidvan de kweekduiven. Javier Peral, WINKIE Duiven Kweekstation.
“Wonder Pigeon aporta mayores tasas de fertilidad y de pichones en la reproducción. Las palomas nacen más sanos, más fuertes y mejor desarrolladas. Es un producto que, junto con una alimentación sana y de calidad, permite desarrollar toda la campaña de cría exenta de problemas con un alto nivel de salud por parte de los reproductores”. Javier Peral, WINKIE Pigeons Breeding Station.
 
NICA IONUT - Derby SPAIN
De verbeteringen die Wonder Pigeon brent in de spijsvertering en eetlust van de duiven, zowel in het ruiseizoen als in de kweek- en vliegperiode, worden vanaf de eerste dag al opgemerkt. Vanaf de eerste dag na het spenen kan dit product continue worden toegepast en wordt alleen onderbroken tijdens een periode van medicatie toediening. Nica Ionut, Derby Comunidad Valenciana Norte.
“Las mejoras que Wonder Pigeon aporta en la digestión, en el apetito de los pichones, tanto en época de muda como en las de reproducción y competición se notan desde el primer día. Se puede aplicar de forma continua desde el primer día después del destete, pausándolo sólo si están recibiendo medicación”. Nica Ionut, Derby Comunidad Valenciana Norte.
 
 SERGIO DELGADO – Costa del Sol - SPAIN
De toepassing van Wonder Pigeon is onmiddelijk merkbaar aan de eetlust, het verenpak en de uitwerpselen die een en al gezondheid aantonen, zowel bij oude als jonge duiven. Het product is doorslaggevend bij de kweekduiven voor het krachtig laten opgroeien van het nageslacht en bij het herstel van de duiven na wedvluchten. Wonder Pigeon is een must op mijn hok. Sergio Delgado, FCI Costa del Sol Derby.
“La aplicación del Wonder Pigeon se hace notar enseguida en el apetito, en el plumaje y en unos excrementos que demuestran salud, tanto en los adultos como en los pichones más jóvenes. Decisivo en los reproductores para la fortaleza de las crías y crucial en la recuperación de las palomas tras competir. Wonder Pigeon es ya un imprescindible en mi palomar”. Sergio Delgado, Derby FCI Costa del Sol.
 
PEDRO VELASQUEZ – Derby Costa de la Luz - SPAIN
Wonder Pigeon wordt niet alleen opgemerkt op het gebied van het welzijn en gezondheid van de duiven, maar ook bij de resultaten in de competitie. Het is het beste product voor het herstellen na inspanningen dat ik ooit heb geprobeerd, waardoor mijn duiven gedurende opeenvolgende wedstrijden uitzonderlijke resultaten weten te boeken. Pedro Velàzquez, Derby FCI Costa de la Luz.
“Wonder Pigeon no sólo se nota en cuestiones de bienestar para la salud, sino también para los resultados en competición. Es el mejor recuperador que he probado, permitiendo a mis pichones disputar carreras durante semanas consecutivas con unos resultados excepcionales”. Pedro Velázquez, Derby FCI Costa de la Luz.

MARKUS SOELLNER - GERMANY
Hallo Sportvrienden, In een paar regels will ik uiteenzetten hoe en wanneer ik Wonder Pigeon gebruik. In het kweekseizoen, in de paartijd, tijdens het broeden en gedurende de opgroei van de jonge duiven geef ik dagelijks 2ml Wonder Pigeon op 1 Liter water. De duiven verkeren in een absolute topconditie en blaken van de gezondheid!!! Een zeer hoge bevruchtigings percentage en uitstekend groeiende jonge duiven zijn het resultaat. Ook in de Winter!!. Ik heb nog nooit een beter product gebruikt!!! Gewoon SUPER!!! De gespeende jonge duiven krijgen verder 1,5ml/literWonder Pigeon in het drinkwater, ze hebben uitwerpselen alsof deze geschilderd zijn en zijn zeer gezond. Mocht in de zomer de jonge duiven ziekte zich aankondigen dan zal ik hen 4ml/liter Wonder Pigeon in het drinkwater geven en daarna is alles binnen een week voorbij, zonder verliezen!!! Tijdens het vliegseizoen: tot 2 dagen na de thuiskomst 2ml/liter Wonder Pigeon en de dag voor het inkorven 3ml/liter Wonder Pigeon en de duiven zijn in topvorm. Wonder Pigeon voor mij is er niets beters!!!
Hallo Sportfreunde, In ein paar Zeilen möchte ich Euch vorstellen, wie und wann ich WONDER PIGEON einsetze. In der Zuchtsaison, in der Paarungszeit, während der Brut und während der Aufzucht gebe ich täglich 2 ml WONDER PIGEON auf 1 Liter Wasser. Die Tauben sind in einem absoluten Topzustand und strotzen vor Gesundheit !!!
Eine sehr hohe Befruchtungsrate und hervorragend wachsende Jungtiere sind das Ergebnis. Auch im Winter !!
Ich habe kein besseres Produkt im Einsatz gehabt !!! Einfach SUPER !!!! Die abgesetzten  Jungtauben erhalten weiterhin täglich 1,5 ml WONDER PIGEON im Trinkwasser, sie haben einen Kot wie gemalt und sind sehr gesund, sollte im Sommer die Jungtierkrankheit anklopfen , gebe ich 4 ml WONDER PIGEON pro Liter Wasser und in einem Woche ist alles vorbei, ohne Verluste !!!!!
Während der Reisesaison: bis zu  2 Tage nach der Heimkehr 2 ml WONDER PIGEON und am Tag vor dem Einkorben 3 ml WONDER PIGEON und die Tauben in Topform. WONDER PIGEON  für mich gibt es nichts Besseres !!

ERVIN LARO - ITALY
Mijn naam is Ervin Laro, een duivenliefhebber uit Rimini, Italie. Gedurende de laatste jaren heb ik geprobeerd om bijna alle medische behandelingen bij mijn duiven te elimineren om terug te keren naar de natuur. Ik was mij ervan bewust dat ik hierbij een groot risico liep, maar ik wilde dit ten koste van alles proberen. Het eerste wat ik deed was het bouwen van zeer luchtige duivenhokken zonder tocht en het gebruiken van voedingssupplementen om mijn duiven op een natuurlijke manier gezond te kunnen houden en het immunsysteem te versterken. Eèn van deze producten die ik sinds 2014 gebruik is Wonder Pigeon. Ik heb gemerkt dat dit product de natuurlijke weerstand voortdurend verhoogt, waardoor de duiven van energie en enkele voedingsstoffen worden voorzien die zij niet in het duivenhok vinden. Persoonlijk gebruik ik Wonder Pigeon het hele jaar door in de kweek, bij de jonge duiven en gedurende het vliegseizoen. Ik heb de dosering volgens mijn eigen ideen aangepast: Bij de kweek en jonge duiven gebruik ik het 3 keer per week 2ml/kg over het voer en voeg hieraan mineralen en grit toe. Bij de wedvluchten gebruik ik 2ml/liter bij thuiskomst en twee dagen voor het inkorven 2ml/liter water. Ik heb de afgelopen een sterke staat van gezondheid van mijn duiven ervaren en ben van mening dat dit een van de belangrijkste factoren is die aan de basis staat van mijn unieke resultaten bij de internationale eenhoksraces. Wonder Pigeon maakt het mogelijk om de kuren te verminderen, helpt met zekerheid bij het opbouwen van de conditie en als gevolg worden de duiven veel resistenter tegen verschillende ziekten.
Sono Ervin Laro, un colombofilo del  gruppo di Rimini, Italia. Durante gli ultimi anni ho cercato di eliminare quasi tutte le cure e i trattamenti sui  miei colombi  per  tornare  alla  loro  natura. Ero consapevole che stavo correndo un grande rischio ma volevo provare a  tutti i costi. La prima cosa che ho fatto è stata costruire colombaie molto arieggiate, senza correnti d’aria e di usare integratori per  aiutarli a mantenere uno stato di salute naturale e aumentare  le  difese  immunitarie.  Uno di questi  prodotti che utilizzo sin dal 2014 è Wonder Pigeon.
Ho notato che questo prodotto usato continuativamente accresce moltissimo  le difese naturali fornendo ai colombi le energie e alcuni nutrienti  che  non possono  trovare  all’interno della colombaia. Personalmente lo uso tutto l’anno nell’allevamento, nei novelli e nel periodo delle gare. Ho modificato i dosaggi in base  alle mie idee: allevamento e novelli lo uso 3 volte alla settimana nei grani 2 ml per kg e aggiungendo sali  minerali e grit insieme. Nelle gare lo uso 2 ml per litro al rientro e due giorni prima della gara 2 ml per litro di acqua.  
Ho sperimentato un grande livello di salute in questi ultimi anni  e credo che questo rappresenti uno dei fattori principali dei  miei  nelle colombaie uniche internazionali. Wonder Pigeon permette di ridurre le cure, aiuta decisamente la condizione e di conseguenza i colombi diventano molto più resistenti a diverse malattie.

PIETRO VELLA - ITALY
Ik gebruik Wonder Pigeon elke dag als onderhoudsbasis die voor mij 2ml is in plaats van 1,5ml en dit gedurende 3 maal per week met toevoeging van vitamines, vooral in de kweekperiode en bij de jonge duiven tot een leeftijd van 2,5 maand. Ik verhoog de dosering naar 2,5 of 3 ml bij de inkorving en bij thuiskomst van de wedvlucten tesamen met elektrolyten. Gedurende de rui- en rustperiode 1,5ml à 2ml voor de gehele periode. Ik gebruik het niet wanneer ik antibiotica toedien, maar antibiotica gebruik ik nu alleen nog maar voor de trico en luchtwegen. Alles andere is geen enkel probleem. Ik ben uiterst tevreden en de resultaten mogen gezien worden.
Io lo uso tutti i giorni, dose di mantenimento, che per me è 2ml non 1,5, e 3 volte la settimana con vitamine, sopratutto nel periodo di allevamento ed ai novelli fino a 2, 2 mesi e mezzo. Lo porto a 2,5 ml o 3 ml all’ingabbio ed al rientro dalle gare con elettroliti. Periodo di muta e riposo 1,5, 2 ml per tutto il periodo. Non lo uso soltanto quando faccio antibiotici, ma ormai li uso solo per la trico e la respirazione, per il resto no problem. Mi trovo a meraviglia ed i risultati si vedono.

Team BDS  - Belgie - Gebruik WP 2014 t.e.m 2017
Vanaf de introductie enkele jaren terug gebruiken wij elke dag Wonder Pigeon op het kweekhok aan de voorgeschreven dosering van 1,5 – 2 ml/liter drinkwater. Nog steeds kijken wij dagelijks met grote tevredenheid naar de verbluffende zichtbare effecten : een optimale groei van de jongen in het nest en mooie vaste mest eromheen. Eens de jongen gespeend schakelen we voor hen over naar een dagelijkse toediening gemengd door het voer (3 ml/ kg). Het gebruik in plaats van een olie-mix laat ons toe Wonder Pigeon te combineren met andere poeders zoals vitamines, electrolyten, biergist, natuurlijke flora, enz … Dit biedt een dubbel voordeel : een betere spijsvertering en een betere opname van alle toegediende voedingssupplementen ! Ik durf zelfs te stellen dat sedert de continue toediening van WP aan de jongen de uitbraken van Adeno-Coli milder verlopen en de duiven steeds op natuurlijke wijze herstellen.Tijdens het wedstrijdseizoen schakelen we voor de vliegduiven over naar een andere toedieningswijze. Direct bij aankomst steeds WP + electrolyten + eiwitten in het drinkwater. De 2 -3 laatste dagen voor het inkorven verhogen we zelfs 3X de dosering of krijgen de duiven WP individueel toegediend, dit als extra energiebron. Dit resulteert in een betere eetlust, drogere mest, intensievere trainingen, een sneller herstel én een zachtere pluim !
From the very beginning, during several breeding seasons, we administered WP continuously every day 1,5-2 ml/litre and are still very satisfied : the direct visible effects are amazing : optimal growth in the nest and perfect solid droppings around !
Once the youngsters weaned, we continue WP daily on the food at 3 ml/kg and use it instead of an oil-mixture.
So we combine WP with other food supplements as vitamins, electrolytes, normal gut microflora, ...
This results in a mutual benefit : a better intestinal absorption of all complementary feed !
Since we introduced WP the outbreaks of ‘young bird sickness’ became rare and they recovered naturally.
For our racing teams we use WP in a different way : it becomes a more periodical use :
always at every arrival + electrolytes and the 2-3 last days before basketing we triple the dosage or give WP individually.
It results in a better appetite, better droppings, better trainings activity, better recovery and a softer plumage !